РЕСУРСИ2023-01-24T00:20:34+02:00

НОВИНИ

08.09. 2022 г.

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Иван Коев Митев – контрольор на Сдружението до 13.06.2022 г., за изключиелен принос за създаването и дейността на Сдружението и за неговите високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Георги Илиев Андонов, за негови високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Председателят на Управителния съвет връчи писмен титул /грамота/ за обозначаване на статута „Почетен член на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки” на двамата почетни членове.

Информираме за полезни публикации за членовете на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ, така и за други специалисти в областта на обучението, консултантските услуги и стойностната оценка.

ОЦЕНКА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ. Примери от добрата оценителска практика

Настоящото учебно пособие е предназначено за участниците в провежданите от Сдружение “ОКО – Обучениие Консултации Оценки” обучения за повишаване квалификацията на сертифицирани оценители. Пособието е посветено на актуален проблем – оценка на правото на строеж като специфичен вид ограничено вещно право. Икономическият смисъл при учредяването на правото на ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК

Настоящата презентация представлява е-учебно пособие за участниците в третия модул на Майсторски клас 2023 „Оценка на търговски предприятия и взeмания в условията на неопределеност и риск“ на доц. д-р Виолета Касърова, организирн от Сдружение „ОКО - Обучение, Консултации, Оценки“. Пособието разглежда оценката на вземанията в съвременните условия и ... ПРОЧЕТИ

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ. Еволюция на методите за оценка

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците във втория модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск» на доц. д-р Виолета Касърова, организиран от Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“. Учебното пособие е посветено на еволюцията на методите за ... ПРОЧЕТИ

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците в първия модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск» на доц. д-р Виолета Касърова, организиран от Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“. Учебното пособие предлага нов, нестандартен поглед върху финансовия ... ПРОЧЕТИ

Всички

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top