РЕСУРСИ2023-01-24T00:20:34+02:00

НОВИНИ

08.09. 2022 г.

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Иван Коев Митев – контрольор на Сдружението до 13.06.2022 г., за изключиелен принос за създаването и дейността на Сдружението и за неговите високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Георги Илиев Андонов, за негови високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Председателят на Управителния съвет връчи писмен титул /грамота/ за обозначаване на статута „Почетен член на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки” на двамата почетни членове.

Информираме за полезни публикации за членовете на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ, така и за други специалисти в областта на обучението, консултантските услуги и стойностната оценка.

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ

Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те са свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба и остатъчните парични потоци. Отдавна известни в корпоративния свят, за много мениджъри у нас тези метрики са ... ПРОЧЕТИ

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)

Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard - BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, е управленска иновация. В настоящото пособие е направен опит да се съчетаят теорията и практиката - освен историята на възникване и същността на BSc, ... ПРОЧЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът не е само понятие,  рискът е характеристика, която може да бъде регистрирана, да бъдат събрани данни в конкретна ситуация, да се анализират данните със статистически методи и да се измери. На тази основа може да се прецени колко голям е даден риск. В България в много висока ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Изданието е предназначено основно за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ със специалност „Устройство и управление на земи и имоти“, в ролята му на учебно пособие за дисциплината „Оценка на машини, съоръжения и оборудване“. Поради липсата на официално издадена литература по оценяване на строителна техника, ... ПРОЧЕТИ

Всички

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top