РЕСУРСИ

РЕСУРСИ2021-06-08T21:09:20+00:00

Публикуваме актуалните новини за дейността на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ И ОЦЕНКИ и за дейността на неговите членове и партньори.

Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ” организира на 19 юни 2021 г., 09.30 – 15:30 ч. УЕБИНАР „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА НА ДИСКОНТИРАНЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ“.

Всички детайли за събитиeто ТУК

Всички

СЪБИТИЯ

Публикуваме информация за минали и настоящи събития, проведени от ОКО – ОБУЧЕНИЕ KОНСУЛТAЦИИ ОЦЕНКИ и събития, в които участват негови членове и партньори.

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
юни 2021
Няма намерени предстоящи събития
Всички
април 2021
март 2021
ноември 2020
септември 2020

П О К А Н А

за участие в НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОЦЕНИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ ...
12 сеп.
09:00
Метрополитън Хотел София – зала ”София”
бул. Цариградско шосе, 64 (срещу Печатницата); Tел: + 359 2 42 47 814   M: + 359 882 333 830
май 2018
Няма намерени предстоящи събития
Всички

Информираме за полезни публикации за членовете на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ, така и за други специалисти в областта на обучението, консултантските услуги и стойностната оценка.

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ

Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те са свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба и остатъчните парични потоци. Отдавна известни в корпоративния свят, за много мениджъри у нас тези метрики са ... ПРОЧЕТИ

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)

Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard - BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, е управленска иновация. В настоящото пособие е направен опит да се съчетаят теорията и практиката - освен историята на възникване и същността на BSc, ... ПРОЧЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът не е само понятие,  рискът е характеристика, която може да бъде регистрирана, да бъдат събрани данни в конкретна ситуация, да се анализират данните със статистически методи и да се измери. На тази основа може да се прецени колко голям е даден риск. В България в много висока ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Изданието е предназначено основно за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ със специалност „Устройство и управление на земи и имоти“, в ролята му на учебно пособие за дисциплината „Оценка на машини, съоръжения и оборудване“. Поради липсата на официално издадена литература по оценяване на строителна техника, ... ПРОЧЕТИ

Всички

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top