About admiNokoto

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admiNokoto has created 15 blog entries.

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците в първия модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на ... ПРОЧЕТИ

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ2023-04-07T19:25:21+03:00

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (IRR – Internal Rate of Return)

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR - Internal Rate of Return) е един от най-популярните показатели във финансовия анализ. Широко се прилага за оценка на инвестиционни ... ПРОЧЕТИ

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (IRR – Internal Rate of Return)2021-09-28T01:49:30+03:00

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV – Net Present Value)

Нетната настояща стойност (NPV) – синоними «Чиста настояща стойност» или «Настояща стойност», е показател, широко използван при оценка на проекти и компании, при анализа и ... ПРОЧЕТИ

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV – Net Present Value)2021-09-28T01:48:59+03:00

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ

Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те ... ПРОЧЕТИ

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ2021-10-01T11:29:11+03:00

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)

Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard - BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, ... ПРОЧЕТИ

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)2021-10-01T11:29:19+03:00

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top