admiNokoto

About admiNokoto

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admiNokoto has created 8 blog entries.

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ

Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те са свързани с капиталовия пазар, ... ПРОЧЕТИ

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ2020-11-29T21:46:32+00:00

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)

Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard - BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, е управленска иновация. В настоящото ... ПРОЧЕТИ

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)2020-12-04T15:22:02+00:00

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОЦЕНИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ“

Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ” организира на 12 септември 2020 г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОЦЕНИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ“   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОЦЕНИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ“2020-08-16T15:48:06+00:00

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът не е само понятие,  рискът е характеристика, която може да бъде регистрирана, да бъдат събрани данни в конкретна ситуация, да се анализират данните със статистически методи и да ... ПРОЧЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА2020-08-06T16:25:36+00:00

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Изданието е предназначено основно за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ със специалност „Устройство и управление на земи и имоти“, в ролята му на учебно пособие ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ2020-08-06T15:26:58+00:00

НАРЪЧНИК НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ

Изданието представлява практическо ръководство по прилагане на съвременни подходи и методи в работата на независимите оценители. Наръчникът съдържа тестове и задачи по оценка на търговски предприятия ... ПРОЧЕТИ

НАРЪЧНИК НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ2020-08-06T16:26:16+00:00

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top