Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците във втория модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск» на доц. д-р Виолета Касърова, организиран от Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“. Учебното пособие е посветено на еволюцията на методите за оценка на бизнеса, за да бъдат те адекватни на “новата икономика”, базирана на знание, интелектуални ресурси, наукоемки и информационни технологии.

Автор: Виолета Касърова,
Издателска къща: Велес Консулт, стр. 72,
София, 2023

Корица – Тодор Манолов, ТМ Дизайн ООД
ISBN 978-619-7462-31-9

Извадка от е-учебното пособие може да прочетете ТУК

СПОДЕЛЕТЕ: