Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците в първия модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск» на доц. д-р Виолета Касърова, организиран от Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“. Учебното пособие предлага нов, нестандартен поглед върху финансовия анализ като комплексна управленска дейност. В него се разглеждат подробно, както традиционните финансови показатели, формирани на базата на информация от финансовия отчет на стопанската организация, така и иновативни аналитични инструменти, свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба, добавената стойност и паричните потоци. В пособието се съдържат препоръки относно използване в оценителската практика на финансовите показатели – традиционни и иновативни.

Автор: Виолета Касърова,
Издателска къща: Велес Консулт, стр. 160, ISBN 978-619-7462-29-6

Извадка от е-учебното пособие може да прочетете ТУК

СПОДЕЛЕТЕ: