Настоящата презентация представлява е-учебно пособие за участниците в третия модул на Майсторски клас 2023 „Оценка на търговски предприятия и взeмания в условията на неопределеност и риск“ на доц. д-р Виолета Касърова, организирн от Сдружение „ОКО – Обучение, Консултации, Оценки“. Пособието разглежда оценката на вземанията в съвременните условия и е разработено от екип практикуващи сертфицирани оценители на финансови активи и финансови институции, търговски предприятия и вземания и регистрирани одитори. Представените в пособието множество примери са заимствани от практиката на авторите.

Рецензент – проф. д-р Серафим Петров

Всички права запазени. Не е разрешено публикуването на учебното пособие или части от него под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин – без писменото разрешение на авторите.

Издателска къща – Велес Консулт

София 2023

ISBN 978-619-7462-32-6

Извадка от е-учебно пособие може да прочетете ТУК

СПОДЕЛЕТЕ: