Предлагаме широка гама от курсове и семинари като форма на индивидуално или фирмено продължаващо обучение на оценители, консултанти, анализатори.

Провеждаме конференции – национални и с международно участие, по актуални проблеми в областта на оценителската и консултантската дейност.

КРЪГЛИ МАСИ – ДИСКУСИИ

Организираме обсъждане на актуални проблеми, представляващи интерес за образователната, консултантската и оценителската гилдии.