ОЦЕНКА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ. Примери от добрата оценителска практика

Настоящото учебно пособие е предназначено за участниците в провежданите от Сдружение “ОКО – Обучениие Консултации Оценки” обучения за повишаване квалификацията на сертифицирани оценители. Пособието ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНКА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ. Примери от добрата оценителска практика2023-10-25T17:56:34+03:00

ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК

Настоящата презентация представлява е-учебно пособие за участниците в третия модул на Майсторски клас 2023 „Оценка на търговски предприятия и взeмания в условията на неопределеност ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК2023-10-19T21:07:54+03:00

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ. Еволюция на методите за оценка

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците във втория модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност ... ПРОЧЕТИ

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ. Еволюция на методите за оценка2023-07-14T21:48:45+03:00

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците в първия модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на ... ПРОЧЕТИ

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ2023-04-07T19:25:21+03:00

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ

Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те ... ПРОЧЕТИ

НОВИТЕ МЕТРИКИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ФИНАНСОВ УСПЕХ2021-10-01T11:29:11+03:00

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)

Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard - BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, ... ПРОЧЕТИ

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ (BSc)2021-10-01T11:29:19+03:00

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Изданието е предназначено основно за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ със специалност „Устройство и управление на земи и имоти“, в ... ПРОЧЕТИ

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ2021-10-01T11:29:34+03:00

НАРЪЧНИК НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ

Изданието представлява практическо ръководство по прилагане на съвременни подходи и методи в работата на независимите оценители. Наръчникът съдържа тестове и задачи ... ПРОЧЕТИ

НАРЪЧНИК НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ2021-10-01T11:28:14+03:00

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top