Настоящото учебно пособие е предназначено за участниците в провежданите от Сдружение “ОКО – Обучениие Консултации Оценки” обучения за повишаване квалификацията на сертифицирани оценители. Пособието е посветено на актуален проблем – оценка на правото на строеж като специфичен вид ограничено вещно право. Икономическият смисъл при учредяването на правото на строеж е възникване и придобиване на собственост върху бъдеща сграда, проектирана за изграждане в съответния недвижим имот. Правото на строеж се използва като юридически инструмент за придобиване на правото на собственост върху бъдещата сграда.

Авторите на настоящото пособие – инж. Петър Савов, Георги Кузов и инж.Румен Михайлов, са сертифицирани оценители на недвижими имоти. Адв. Павлина Кючукова е адвокат с практика в областта на вещното право.

Рецензент – доц. д-р Георги Андонов

Всички права са запазени. Не е разрешено публикуването на части от настоящото учебно пособие под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин, без писменото разрешение на авторите.

Издател: Сдружение “ОКО – Обучениие Консултации Оценки”

www.okobg.com office@okobg.com

София, 2023

Корица – Тодор Манолов, ТМ Дизайн ООД

ISBN 978-619-04-0123-0

Извадка от е-учебно пособие може да прочетете ТУК

СПОДЕЛЕТЕ: