Балансираната система от показатели (Balanced Scorecard – BSc) като инструмент за трансформация на мисията и стратегията на организацията в набор от показатели за ефективност, е управленска иновация. В настоящото пособие е направен опит да се съчетаят теорията и практиката – освен историята на възникване и същността на BSc, като етап в еволюцията на корпоративното управление, са включени редица практически примери за използването й. Идеята е да се промени поведението на предприемачите и мениджърите, за да се повиши ефективността от функциониране на организациите, да се внедрят нови идеи, да се увеличи удовлетвореността и мотивацията на служителите. С очертаните концептуални рамки на BSc и множеството практически примери, настоящото пособие е полезно не само за студенти, но и за практикуващи мениджъри и консултанти. Избраният подход за представяне на темите позволява информацията да бъде поднесена достъпно и по лесен за усвояване начин.

Автор: Виолета Касърова

Издателство: Евдемония Продъкшън ЕООД, София, 2017, стр. 201, ISBN 978-619-7209-25-9

Учебното пособие може да се прочете ТУК

СПОДЕЛЕТЕ: