Настоящата студия има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаниите. Те са свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба и остатъчните парични потоци. Отдавна известни в корпоративния свят, за много мениджъри у нас тези метрики са непознати. Обект на анализ тук са показатели като Икономическа печалба (EP), Икономическа добавена стойност (EVA), Пазарна добавена стойност (МVA), Парична добавена стойност (СVA), Акционерна добавена стойност (SVA, Парична възвръщаемост на инвестициите (CFROI), Съвкупна възвращаемост за акционера (TSR) и Съвкупна възвращаемост на бизнеса (TBR), Коефициент на добавената от интелектуалния капитал стойност (VAIC).

Автор: Виолета Касърова

Издателство: Евдемония Продъкшън ЕООД, София, 2013, стр. 88, ISBN 978-954-92924-3-5

Студията може да се прочете тук

СПОДЕЛЕТЕ: