08.09.2022

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Иван Коев Митев – контрольор на Сдружението до 13.06.2022 г., за изключиелен принос за създаването и дейността на Сдружението и за неговите високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Общото събрание на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” придава статут „Почетен член на Сдружение ”ОКО – Обучение Консултации Оценки” на доц. Георги Илиев Андонов, за негови високи научно-изследователски, професионални и лични качества.

Председателят на Управителния съвет връчи писмен титул /грамота/ за обозначаване на статута „Почетен член на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки” на двамата почетни членове.