Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ” организира на 19 март 2022 г., 09.30 – 15.30 УЕБИНАР „КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ„.

Всички детайли за събитиeто ТУК

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ –  АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ 

04 декември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн 

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестиционни проекти от обществен интерес с привличането на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. 

Всички детайли за събитиeто ТУК

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ –  АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ 

04 декември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн 

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестиционни проекти от обществен интерес с привличането на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. 

Всички детайли за събитиeто ТУК

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ

06 ноември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестционни проекти от обществен интерес с привличинето на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. 

Всички детайли за събитиeто ТУК

АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ – АВАНСОВО ПЛАТЕНИ НАЕМИ, ЦЕСИЯ НА НАЕМ, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ“ – 19 юни 2021 г., 09.30 – 15.30 ч.

Оценителите на недвижими имоти трябва добре да познават основните принципи на наемните договори и произтичащите от тях права и задължения, които могат да повлияят върху стойността на недвижимия имот.
Много наемодатели изискват от наемателите да плащат авансово наем при подписване на договор за наем, като най-честата ситуация е предплащането на наема за последния месец.

Всички детайли за събитиeто ТУК

РЕАЛНИ ОПЦИИ – ЦЯЛОСТЕН ОЦЕНИТЕЛСКИ ПОДХОД – 23 април 2021 г., 09.00 – 14.00 ч.

В оценката на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на недвижими имоти и други активи, нормата на дисконтиране е компонентът, който най-често е обект на сериозни спорове.

Всички детайли за събитиeто ТУК

УЕБИНАР НА ТЕМА

Авторският колектив – доц. д-р Виолета Касърова, д-р Никогос Канарян и маг.инж. ик. Румен Неделчев, разработил „Наръчник на независимия оценител на търговски предприятия и вземания“ (София, 2018 г.), организира ЗАКУСКА НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ. Събитието се проведе в ресторант THE VIEW – 24-тия етаж на Милениум център.

Всички детайли за събитиeто ТУК

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ” организира София, 12 септември 2020 г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на Тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОЦЕНИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ“

Всички детайли за събитиeто ТУК