Изданието е предназначено основно за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ със специалност „Устройство и управление на земи и имоти“, в ролята му на учебно пособие за дисциплината „Оценка на машини, съоръжения и оборудване“. Поради липсата на официално издадена литература по оценяване на строителна техника, учебното пособие може да бъде полезно и за ръководители на строителни предприятия, търговци и специалисти, работещи в отрасъл „Строителство”, както и на eкспертите и оценителите, решаващи казуси, свързани с оценяването на машини и оборудване в отрасъла.

Автори: Калин Радлов и Иван Митев

Издателство: Пропелер, София, 2019, стр. 129, ISBN 978-954-392-531-5

 

СПОДЕЛЕТЕ:

[categoryposts]