Изданието представлява практическо ръководство по прилагане на съвременни подходи и методи в работата на независимите оценители. Наръчникът съдържа тестове и задачи по оценка на търговски предприятия и вземания, чрез които всеки оценител може да допълни знанията си и да използва в своята практика. Изданието обобщава множество публикации и собствени изследвания на авторите в областта на оценката, апробирани в преподавателската им дейност в курсове и семинари по оценка, както и в дългогодишната им практика като оценители.

Автори: Виолета Касърова, Нигохос Канарян, Румен Неделчев

Издателство: Велес Консулт, София, 2018, стр. 210, ISBN 978-619-7462-01-2

Изданието може да се закупи тук.

СПОДЕЛЕТЕ:

[categoryposts]