НОВИНИ2020-08-13T13:23:28+03:00

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ. Еволюция на методите за оценка

Настоящото е-учебно пособие е предназначено за участниците във втория модул на Майсторски клас 2023 г. «Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск» на доц. д-р Виолета ... ПРОЧЕТИ

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (IRR – Internal Rate of Return)

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR - Internal Rate of Return) е един от най-популярните показатели във финансовия анализ. Широко се прилага за оценка на инвестиционни проекти, при анализа на облигации и ... ПРОЧЕТИ

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top