ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ –

АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ

06 ноември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестционни проекти от обществен интерес с привличинето на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. Това идключително се отнася и при реализацията на т.н. “Интегрирани проекти”, които са обект на новия програмен период 2021-2027 и на Плана  за възстановяване и устойчивост. Участниците ще получат знания какъв да бъде подхода при избор на оптимален вариант за финансиране на проект като се съхранят интересите на публичния партньор – държава или община и частния интерес в лицето на частни инвеститори, банки, застрахователни дружества. 

Темата на семинара е ориентирана към: оценители, консултанти, специалисти от държавна администрация и общините, на фирми-инвеститори, инвестиционни фондове и дружества,  в чийто предмет на дейност е дългосрочно инвестиране с партньор публична организация за разлика от капиталовото бюджетиране. 

ЛЕКТОР – д-р Александър Трифонов

Доктор по национална/икономическа сигурност и дипломиран инженер по далекосъобщителна техника. Основател и дългогодишен член и сертифициран консултант по управление (СМС) на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО). Има богат опит в управлението на научно-изследователската дейност на държавно и бизнес ниво. Основните му интереси са насочени към влиянието на новите технологии върху устойчивото развитие. От 2006 година следи, изучава и анализира процеса на участието на частен капитал в обществено-икономическия живот в България и света чрез публично-частното партньорство. Неговите познания и експертиза ползват държавната и общинска администрация, бизнеса и неправителствени организации. Има издадени 4 книги и над 150 публикации. Поддържа свой блог – www.trifonoval.blogspot.com. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружение „ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“: 40 (четиридесет) лв.

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. Таксата включва: материали и удостоверение за участие в семинара – 6 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.


Заплаща се до 05.11.2021 г. по следната банкова сметка на:
ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 06.11.2021 г.


Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 05.11.2021 г

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в уебинара. Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 06.11.2021 г., в 9.15 часа.

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

The event is finished.

ДАТА

06 ное. 2021
Expired!

ЧАС

09:30 - 16:30

ЦЕНА

60.00BGN
КАТЕГОРИЯ

ОРГАНИЗАТОР

Сдруженние ОКО
Email
office@okobg.com
Website
https://okobg.com/

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top