ПРАКТИКУМ: ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дата на събитието:

29 октомври, 2022

Час на събитието:

09:30

Локация

Федерацията на научно-техническите съюзи

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

ПРАКТИКУМ НА ТЕМА:

ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ – СЪЩНОСТ И НАЧИН НА
ИЗПОЛЗВАНЕ В ОЦЕНКАТА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

(казуси от реалната практика)

29 октомври 2022 г., 09.30 – 16.30 ч., присъствено обучение

ЦЕЛ НА ПРАКТИКУМА: използване на информация от оборотната ведомост в оценителския процес предполага доброто й познаване, четене и анализиране.
ТЕМАТА НА СЕМИНАРА е ориентирана към оценители на активи, които в процеса на оценката използват счетоводна информация. Успешното използване на информацията от оборотната ведомост в оценителския процес предполага доброто й познаване и анализиране. Лекторът ще представи примери от използване и анализиране на данните от оборотна ведомост в реални оценки.
ЛЕКТОР: Аксения Добазова – регистриран одитор от 1991 г.; оценител с оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“ от 2014 г.; лектор в курсове, провеждани от Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС) и Сдружение „ОКО –Обучение Консултации Оценки”.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:
– 110 (сто и десет) лв.
– 65 (шестдесет и пет) лв. за участниците в семинара “Счетоводство за оценители (примери от добрата практика)” с лектор Аксения Добазова, проведен на 02.07.2022 г.
Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.
Таксата включва: материали, удостоверение за участие – 8 академични часа Продължаващо Професионално Развитие и 2 кафе паузи.
Заплаща се до 26.10.2022 г. по следната банкова сметка:
IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 29.10.2022 г.
Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 26.10.2022 г.
Семинарът ще се проведе в зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, София, ул. Раковски, № 108.
www.okobg.com
office@okobg.com
Свалете Регистрационната карта от ТУК
Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие

Локация

Брой места 0
  • Федерацията на научно-техническите съюзи
  • ул. Раковски, № 108
  • София

Детайли за събитието

  • 29 октомври, 2022 09:30   -   16:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top