СЕМИНАР: ОЦЕНКА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ – Примери от добрата оценителска практика

Дата на събитието:

26/08/2023

Час на събитието:

09:30

Локация

Конферентна зала в близост до Студио „РЕЛАКС ЛАРИСА“

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

СЕМИНАР НА ТЕМА:

ОЦЕНКА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Примери от добрата оценителска практика

                     26 август 2023 г., гр. Приморско, 09.30 – 16.30 ч., присъствено

 ЦЕЛ НА СЕМИНАРА:

  • Дефиниране на правната рамка при оценка на правото на строеж;
  • Обсъждане на досегашните практики при оценка правота на стоеж;
  • Извеждане на пазарни техники за извършване на оценки на правото на строеж.

ТЕМАТА НА СЕМИНАРА е ориентирана основно към оценители на недвижими имоти.

ЛЕКТОРИ: 

Георги Андонов е доктор на техническите науки с научно звание „доцент“. Дългогодишен преподавател в Геодезическия факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София. Основател на специалността „Устройство и управление на земи и имоти” в УАСГ. Дългогодишен оценител (1993) на недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения. Лектор в квалификационни курсове и семинари за обучение на оценители по недвижими имоти и земеделски земи и трайни насаждения.

Петър Савов е магистър от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София по: Промишлено и гражданско строителство (Конструкции), Управление на земи и имоти и Международни икономически отношения. Правоспособен оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения. Над 20 годишен опит в оценяването, вкл. на редица големи предприятия. Вещо лице към Софийски градски съд, Апелативен съд – гр. София и Административен съд – София. Лектор в курсове и семинари по оценка на недвижими имоти.

Румен Михайлов е магистър от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, Строителен факултет със специалност M.Sc. – Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство (Конструкции).  Специализирал е ”Оценка и управление на недвижими имоти и имотни стопанства” – ILIS (EC PFARE PROGRAM) и RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) UK (1993), както и ”Управленско консултиране на малки и средни предприятия” – Ulster University / LEDU – Belfast, UК (1997 – 1998). Работи в сферата на техническото обследване и технико-икономически анализ на строежите, както и като независим оценител на недвижими имоти. Управляващ съдружник на консултантска фирма АКТИКОН ООД – София. Дългогодишен оценител (1993) на недвижими имоти. Осъществявал активна преподавателска и научно-изследователска дейност по дисциплина „Метални конструкции” в Строителен факултет на УАСГ (1986 – 1998), както и по дисциплината Оценка и управление на недвижими имоти във Факултет за следдипломна квалификация на УАСГ (1994 – 2000).

Павлина Кючукова е адвокат. Работи в областта на вещното право. Хоноруван преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София по дисциплината “Административно и вещно право”, “Основи на правото” и “Вещно право”. Изготвя правни анализи за обекти, подлежащи на сделки, процедури и оценки. Лектор в курсовете за придобиване на оценителска правоспособност на недвижими имоти и оценители на земеделски земи в частта на специфичните правни знания. Член на Съюза на юристите в България.

Георги Кузов е магистър икономист със специалност „Международни икономически отношения” от Университет по национално и световно сопаство (УНСС) – София. Хуманитарист в степен бакалавър със специалност „Международни отношения и външна политика” от Университет по национално и световно сопаство (УНСС) – София. Оценител с дългогодишен опит с оценителска правоспособност за оценка на Недвижими имоти и Търговски предприятия и вземания. Управляващ съдружник на „ХЕЛЪНС ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ”  ЕООД и съдружник в „ХЕЛЪН И КО” ООД, с основен предмет на дейност: оценка на недвижими имоти, на цели предприятия, на финансови активи и финансови институции, финансови анализи и прогнози, инвестиционни и финансови проекти, проекти, свързани със себестойността на стопански обекти и всякакъв вид счетоводни и финансови услуги и консултации  и др.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА с осигурени нощувки :168 (Сто и шестдесет и осем) лв.
Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. 

Таксата включва: Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие, две кафе паузи, материали и удостоверение за участие (8 академични часа Продължаващо Професионално Развитие). Включени са и две нощувки със закуска на 25 и 26 август 2023 г. в Студио „РЕЛАКС ЛАРИСА“ в гр. Приморско.  Хотелът може да предостави до 20 места за първите записани участници. За повече информация: https://www.booking.com/hotel/bg/studiien-komplieks-quot-larissa-quot-ghr-primorsko.bg.html

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА без осигурени нощувки: 60 (Шестдесет) лв.

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. 

На семинара могат да присъстват и участници без осигурени в Студио „РЕЛАКС ЛАРИСА“ в гр. Приморско нощувки.

Таксата включва: Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие, две кафе паузи, материали и удостоверение за участие – 8 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.

Заплаща се до 16.08.2023 г. по следната банкова сметка:

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: Участие в семинар на 26.08.2023 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 16.08.2023 г.

Семинарът ще се проведе в:  Комфортна и професионално оборудвана зала в близост до Студио „РЕЛАКС ЛАРИСА“ в гр. Приморско,

Присъствената форма на семинара е ограничена до 40 участника.

www.okobg.com
office@okobg.com

+359 888 45 58 45

Свалете Регистрационната карта от ТУК
Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие

Локация

Брой места 50
  • Конферентна зала в близост до Студио „РЕЛАКС ЛАРИСА“
  • Приморско
  • България

Детайли за събитието

  • 26/08/2023 09:30   -   16:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top