МАЙСТОРСКИ КЛАС 2024: ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дата на събитието:

10/02/2024

Час на събитието:

09:00

Локация

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, КООП Хотел София

Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки”
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

МАЙСТОРСКИ КЛАС 2024

на проф. д-р Димитър Ненков

ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Широките възможности за инвестиране на съвременните капиталови пазари съвсем естествено провокират голям интерес към същността и характеристиките на различните финансови активи (ценни книжа), които се търгуват на тях. Ключов фактор за успех на тези инвестиции и за реализирането на сериозни печалби на капиталовите пазари, е подборът на подходящите финансови активи. Успешният подбор, от своя страна, зависи в решаваща степен от правилната оценка на съответните финансови активи. В този смисъл темата за оценка на финансовите активи следва да вълнува не само професионално ангажираните оценители, фондови мениджъри, финансови анализатори, инвестиционни консултанти, но също така и широк кръг от непрофесионални настоящи и бъдещи индивидуални инвеститори на капиталовите пазари.

В настоящия майсторски клас вие ще имате възможността да се запознаете с логиката и наличния инструментариум за определяне на цената на преобладаващите видове финансови активи (ценни книжа). Вниманието ще бъде насочено основно към проблемните аспекти на практическото приложение на съответните подходи и методи в условията на България. Ще бъдат представени и други важни аспекти на управлението на инвестициите във финансови активи, като например определяне и управление на техния риск, определяне на тяхната доходност и др. Въпросите ще бъдат разглеждани на базата на конкретни примери от практиката.

Темата на майсторския клас е ориентирана към: оценители на Финансови активи и финансови институции, оценители на Търговски предприятия и вземания, настоящи и бъдещи индивидуални инвеститори в ценни книжа, инвестиционни консултанти, мениджъри, финансови експерти, специалисти по кредитирането във финансови институции и др.

Проф. д-р Димитър Ненков е преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София. Води лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплините “Корпоративни финанси”, „Финансов мениджмънт“, „Определяне стойността на предприятие“, „Мениджмънт на финансовия риск“ и др. пред студентите в УНСС. Научните му интереси и публикации са предимно в областта на финансите на предприятията, оценката на капиталово-инвестиционни проекти и оценката на цели предприятия.

Паралелно с научно преподавателската работа проф. д-р Димитър Ненков Димитър Ненков работи като експерт по разработването, оценката и финансирането на международни инвестиционни проекти. Сертифициран оценител е на Финансови активи и финансови институции. Сертифициран оценител е на Търговски предприятия и вземания. Участвал е в множество оценки на цели предприятия и финансови активи и институции. Ръководил е лекционни курсове и семинари за подготовка на оценители и за надграждащо обучение по Финансови активи и финансови институции и по Търговски предприятия и вземания, вкл. към Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“, към КНОБ, към Агенцията за приватизация и др. През периода 1996–2014 г. е Изпълнителен директор, а от ноември 2023 г. е Председател на Управителния съвет на Национален доверителен екофонд, управляващ средства от международни източници, предназначени за финансиране на инвестиционни проекти за опазване на околната среда в България.

Майсторски клас 2024 г. на проф. д-р Димитър Ненков включва следните четири модула:

МОДУЛ 1: Оценка и анализ на финансови активи с фиксиран доход.

МОДУЛ 2: Подходи и методи за определяне стойността на обикновени акции. Приложение на DCF модели – Част първа.

МОДУЛ 3: Подходи и методи за определяне стойността на обикновени акции. Приложение на DCF модели – Част втора.

МОДУЛ 4: Приложение на сравнителните методи за оценка на обикновени акции

Майсторският клас ще се проведе през февруари – март 2024 г., в присъствен и онлайн  формат.

Първи и Втори модул : 10–11 февруари 2024 г. (събота и неделя)
Трети и Четвърти модул: 23–24 март 2024 г. (събота и неделя)

МЯСТО: КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, КООП Хотел София

Адрес: София, 1000, ул.“ Г. С. Раковски“ № 99

Записване и такса за участие в Майсторския клас:

Таксата за 1 участник е 390 лв. без ДДС (Сдружението не е`регистрирано по ЗДДС) и е платима до 01.02.2024 г. 10% отстъпка при ранно записване до 20 януари 2024 г.

Броят на местата е ограничен до 40 участника.

Таксата включва: Присъствено и  online провеждане на всеки от модулите, две кафе паузи по време на провеждане на съответния модул, учебни материали и удостоверение за  участие в Майсторския клас – 24 академични часа Продължаващо Професионално Развитие (ППР).

Заплаща се по следната банкова сметка:

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в Майсторски клас ТПВ 2024.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com  до 01 февруари 2024 г., преди началото на първия модул.

При необходимост може да бъде осигурено настаняване в хотел „КООП“ при преференциални условия.

За допълнителна информация и записване:

Тел. +359 888 45 58 45

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Поканата от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

Свалете Регистрационната карта от ТУК

 

 

Отминало събитие

Локация

Брой места 40
  • КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, КООП Хотел София
  • Г. С. Раковски“ № 99
  • София
  • 1000
  • България

Детайли за събитието

  • 10/02/2024 09:00   -   11/02/2024 16:00
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top