УЕБИНАР: ИНОВАЦИИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Дата на събитието:

21 май, 2022

Час на събитието:

09:30

Локация

София

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

ИНОВАЦИИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 

ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”                       

21 май 2022 г.,  09.30 – 16.30 ч., online

Цел на семинара: Да предостави на участниците информация за политиката на ЕС и България в областта на иновациите в светлината на Националния план за възстановяване и устойчивост и ОП “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. Да ги запознае с инструменти за създаване на иновации чрез теория и алгоритъм за решаване на изобретателски задачи. Семинарът трябва да даде отговор на въпроса как да се използват иновациите за растеж на фирмата и какви са рискове от тях. Лекторът е подготвил не само примери, но и конкретни задачи за решаване от участниците по време на семинара, за да се разбере логиката и процеса за създаване на иновации. Семинарът е предназначен за консултантии специалисти, които при решаване на проблеми по усъвършенстване работата на конкретна фирма да предлагат и възможности за устойчив растеж чрез иновации в конкурентна среда.

Темата на семинара е ориентирана към: консултанти, оценители, мениджъри и специалисти, които при решаване на проблеми по усъвършенстване работата на конкретна фирма да предлагат и възможности за устойчив растеж чрез иновации в конкурентна среда.

ЛЕКТОР: Александър Трифонов

Александър Трифонов е доктор по национална/икономическа сигурност и дипломиран инженер по далекосъобщителна техника. Има богат опит в управлението на научно-изследователската дейност на държавно и бизнес ниво. Основните му интереси са насочени към влиянието на новите технологии върху устойчивото развитие. Бил е член на делегацията на НРБ към Международната асоциация по защита на интелектуалната собственост  (AIPPI). Има авторско свидетелство в областта на израстването на кристали и в съавторство на методика за оценка ефективността от използването на промишлени лазери. Бил е оценител на иновационни проекти при Националния иновационен фонд. Лектор е в семинари по проблемите на науката като елемeнт от националната сигурност, влиянието на нанотехнологиите, трансфера на технологии.  Поддържа свой блог: www.trifonoval.blogspot.com

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружението: 40 (четиридесет) лв.
Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.

Таксата включва: online провеждане на квалификационното мероприятие, материали и удостоверение за участие – 5 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.

Заплаща се до 19.05.2022 г. по следната банкова сметка:

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 21.05.2022 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 19.05.2022 г

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк на посочения имейл за включване в уебинара. Изписвате точно и ясно вашият имейл адрес в регистрационната карта.

Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 21.05.2022 г., в 9.15 часа. 

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК
Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 350
  • София
  • Ул. Цар Асен 16
  • България

Детайли за събитието

  • 21 май, 2022 09:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top