УЕБИНАР: ФИНАНСОВ МОДЕЛ НА КОНЦЕСИЯТА – 09 април 2022 г., 09.30 – 15.30 ч.

Дата на събитието:

9 април, 2022

Час на събитието:

09:30

Локация

Онлайн

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”
има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

ФИНАНСОВ МОДЕЛ НА КОНЦЕСИЯТА
09 април 2022 г., 09.30 – 15.30 ч., online

 

Настоящият семинар разглежда основните изисквания към финансовия модел и икономическия модел на концесията в светлината на последните промени в Закона за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово икономическите елементи на концесията. Ще бъдат разяснени финансово- икономическите елементи на концесията, прогнозната стойност на концесията и изискванията към финансово-икономическия анализ при плащане от концедента. Ще бъдат разгледани начините за доказване на финансова състоятелност и устойчивост на предложенията на кандидат-концесионерите, в т.ч. методи за оценка на инвестиционния проект, финансовите коефициенти, свързани с анализа на предлагания модел, който е неразделна част от концесионното предложение на участниците в процедурата по възлагане на концесия, анализът на чувствителността на проекта и рисковете по време на осъществяването и функционирането му.
Темата на семинара е ориентирана към консултанти, оценители, възложители, контролни органи на концесии, участници в процедури по избор на концесионер и има за цел да акцентира върху новите моменти в тази проблематика, както и да илюстрира техники при създаване на финансово- икономическия модел на концесията.
ЛЕКТОР – Соня Йочева
Лекторът е дългогодишен правоспособен оценител на Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания и Финансови институции и финансови активи. Работила е като оценител и консултант в частна консултантска компания, главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ в Агенция за приватизация и държавен експерт в отдел “Управление и преструктуриране на държавното участие“ в дирекция „Индустриални отношения и управления на държавното участие“ в Министерство на икономиката. Преподавател е с над 20-годишен стаж в обучения за подготовка на оценители и консултанти, както и за повишаване на тяхната квалификация.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружението: 40 (четиридесет) лв. Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.

Таксата включва: online провеждане на квалификационното мероприятие, материали и удостоверение за участие – 5 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.
Заплаща се до 07.04.2022 г. по следната банкова сметка:
IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 09.04.2022 г.
Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 07.04.2022 г.
На регистрираните участници ще бъде изпратен линк на посочения имейл за включване в уебинара. Изписвайте точно и ясно вашият имейл адрес в регистрационната карта.
Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 09.04.2022 г., в 9.15 часа.
www.okobg.com
office@okobg.com
Свалете Регистрационната карта от ТУК
Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 50 (49 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 9 април, 2022 09:30   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top