КОНФЕРЕНЦИЯ: “НОВАТА РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ КОНСУЛТАНТИ И ОЦЕНИТЕЛИ”

Дата на събитието:

18/11/2023

Час на събитието:

09:30

Локация

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, КООП Хотел София

П О К А Н А

за участие в

КОНФЕРЕНЦИЯ:  “НОВАТА РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ КОНСУЛТАНТИ И ОЦЕНИТЕЛИ”

София, 18 ноември 2023 год.

ЗАМИСЪЛ

Конференцията се организира от Сдружение “ОКО – ОБУЧЕНИЕ  КОНСУЛТАЦИИ  ОЦЕНКИ”. Насочена е към актуалните проблеми на новата реалност, в духа на свободния избор, без паралелни секции, с дискусионен характер, ниско разходна.

Дата на провеждане: 18 ноември 2023 год. 

Място на провеждане: КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА | КООП Хотел София (coophotel.bg) 

Адрес: София, 1000, ул.“ Г. С. Раковски“ № 99 

Форма на провеждане: присъстветно

Начало на регистрацията на участниците – 9.30 ч. 

Начало на работа на конференцията – 10.00 ч.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА: 80 (осемдесет) лв. 

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. 

Таксата включва: материали от конференцията, удостоверение за участие в конференцията – 10 часа ППР (Продължаващо Професионално Развитие), две кафе паузи и лек обяд. 

Заплаща се до 10.11.2023 г. по следната банкова сметка:

ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ

IBAN: BG 94 SOMB 9130 1068 1130 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в конференция

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 10.11.2023 г.

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Участниците в конференцията, ще представят експресивни презентации по авангардни теми, интересни и полезни за консултантската и оценителската гилдии.  

Презентациите и докладите от конференцията ще бъдат издадени в електронен формат с ISBN

За контакти и повече информация:

www.okobg.com

office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Поканата от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

 

Отминало събитие

Локация

Брой места 40
  • КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, КООП Хотел София
  • Г. С. Раковски“ № 99
  • София
  • 1000
  • България

Детайли за събитието

  • 18/11/2023 09:30   -   16:00
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top