УЕБИНАР: РЕАЛНИ ОПЦИИ – ЦЯЛОСТЕН ОЦЕНИТЕЛСКИ ПОДХОД – 02 март 2021 г., 09.30 – 16.30 ч., онлайн

Дата на събитието:

2 март, 2021

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

П О К А Н А

за участие в уебинар на тема

РЕАЛНИ ОПЦИИ – ЦЯЛОСТЕН ОЦЕНИТЕЛСКИ ПОДХОД

02 март 2021 г., 09.30 – 16.30 ч., онлайн

 

При оценяването на бизнеси, реалните опции са естествено надграждане на метода на дисконтираните парични потоци. Те позволяват по-пълно да бъде обхваната стойността, произтичаща от мениджърския и предприемаческия капитал. Ръководството на едно предприятие може да промени първоначалната стратегия при промяна на средата.Това е свобода на действие, без съпътстващо задължение и има кореспондираща стойност. Реалните опции имат сериозна теоретична основа и практическо приложение.
В този еднодневен семинар, вие ще усвоите същността на реалните опции, техните разновидности, начини  за оценяване поотделно и в комбинация с други опции и надграждането им върху модела на дисконтираните парични потоци.
Всяка конструкция ще бъде илюстрирана с реални примери от практиката на лектора. Ще бъдат предложени числови модели, приложени в електронни таблици и обръзката и захранването им с параметри. Семинарът е ориентиран към: оценители на търговски предприятия и вземания, оценители на финансови активи и финансови институции, управленски консултанти, мениджъри, финансисти, кредитни специалисти във финансови институции.
ЛЕКТОР – д-р Златин Съръстов:
Златин Съръстов е завършил Лондонското бизнес училище (LBS) и е доктор по финанси на УНСС, специализирал в реалните опции и стохастичното моделиране. Преподавател в Катедра „Финанси“ на УНСС. Води дисциплините „Банково дело“, „Търговско и инвестиционно банкиране“ и „Частно банкиране“. Наред с академичните си занимяния той е практикуващ инвестиционен банкер и корпоративен финансист с над 25 годишен опит, включващ множество сделки с оценяване на активи. Работил в „Хърсев и Ко”, HSBC„Investment Bank”, „Амфора Капитал”. Бил е изпълнителен директор на „България Ер” в процеса на трансформация и приватизация на дружеството. В своите практически и академични търсения той се фокусира предимно в математическите финанси, високо-технологичните бизнеси и сектори с множество особености като минно-добивния, петроло-добивния и преработвателния.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружение „ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“: 40 (четиридесет) лв. Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.
Таксата включва: материали, удостоверение за участие в семинара (10 академични часа Продължаващо Професионално Развитие) и запис на уебинара.
Заплаща се до 26.02.2021 г. по следната банкова сметка:
ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ
IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД, клон Денкоглу
Основание: Участие в уебинар на 02.03.2021 г.
Регистрационна карта по приложения образец и Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 26.02.2021 г.
На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в уебинара. Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 02.03.2021 г., в 9.15 часа.

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Поканата от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

 

 

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 2 март, 2021 09:00   -   3 май, 2022 15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top