УЕБИНАР: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА НА ДИСКОНТИРАНЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ – 28 ноември 2020 г., 09.30 – 15.30 ч.

Дата на събитието:

28 ноември, 2020

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТА НА ДИСКОНТИРАНЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ

28 ноември 2020 г., 09.30 – 15.30 ч.

В оценката на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на недвижими имоти и други активи, нормата на дисконтиране е компонентът, който най-често е обект на сериозни спорове. Това е входящата променлива, по която много трудно се постига консенсус. Една от основните причини за това е многообразието от подходи и методи за определянето на нормата на дисконтиране, както и множеството възможни източници на данни за нейното изчисляване. Във връзка с това особено важна е обосновката на избраната норма на дисконтиране, а не само конкретно изчислената й стойност.

В този семинар вие ще имате възможността да се запознаете с наличния инструментариум за определяне на цената на капитала и нормата на дисконтиране, ще разберете предимствата и слабостите на всеки един от прилаганите методи. Ще ви бъде представен подход за надеждно извеждане и обстойно аргументиране на използваната норма на дисконтиране. Вниманието ще бъде насочено изцяло към проблемните аспекти на практическото приложение на съответните подходи в условията на България. Въпросите ще бъдат разглеждани на базата на конкретни примери от практиката.

Темата на семинара е ориентирана към: оценители на търговски предприятия и вземания; оценители на финансови активи и финансови институции; оценители на активи – недвижими, движими и нематериални; консултанти, мениджъри, финансови експерти, специалисти по кредитирането във финансови институции.

ЛЕКТОР – проф. д-р Димитър Ненков

Проф. д-р Димитър Ненков е преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София. През академичната 1995-1996 завършва магистърска програма в Western Illinois University, САЩ, Магистър по икономика, както и други международни специализации във Великобритания, САЩ, Италия и Израел. Води лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплините “Корпоративни финанси”, „Финансов мениджмънт“, „Определяне стойността на предприятие“, „Мениджмънт на финансовия риск“ и др. пред студентите в УНСС. Сертифициран оценител на финансови активи и финансови институции и сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания. Ръководил е лекционни курсове за подготовка на оценители.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.

За членовете на Сдружение „ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“:40 (четиридесет) лв.

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. Таксата включва: материали и удостоверение за участие в семинара –6 академични часа Продължаващо професионално развитие. 

Заплаща се до 26.11.2020 г. по следната банкова сметка:

ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в семинар на 28.11.2020 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта поприложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 26.11.2020 г.

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в уебинара. Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 28.11.2020 г., в 9.15 часа.

www.okobg.com

office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

 

 

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 28 ноември, 2020 09:00   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top