МАЙСТОРСКИ КЛАС 2023: ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК

Дата на събитието:

27/05/2023

Час на събитието:

10:00

Локация

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА | КООП Хотел София (coophotel.bg)

Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки”
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

 

МАЙСТОРСКИ КЛАС 2023

на доц. д-р Виолета Касърова,

 

ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ

В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК

Виолета Касърова е лектор по финансов анализ, кризисен мениджмънт и управление на стойността. Има докторска степен по икономика и научно звание „доцент“. Правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Преподавала е в Нов български университет, Университета за архитектура строителство и геодезия и Международния банков институт. Притежава професионален опит като финансов анализатор и независим оценител. Вещо лице на Агенцията по вписванията. Автор на редица публикации по финансов анализ и стойностно базиран мениджмънт. Председател на УС на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“.

Майсторският клас е интерактивна форма за обучение и обмяна на опит, в която през призмата на собствената оценителска и консултантска практика, доц. Касърова ще разгледа три актуални теми, всяка от които е обособена в отделен модул.

Майсторски клас 2023 г. „Оценка на търговски предприятия и вземания в условията на неопределеност и риск”, включва следните модули:

 • Двете лица на финансовия анализ
 • Еволюция на методите за оценка на бизнеса
 • Оценка на вземания в условията на неопределеност и риск

За кого е предназначен Майсторския клас:

 • Бизнес оценители и оценители на всички видове активи;
 • Бизнес консултанти;
 • Одитори;
 • Мениджъри;
 • Вещи лица на Агенцията по вписвания и назначените от органите на съдебната власт, на досъдебното производство и по изпълнителни дела;
 • Предприемачи и управляващи собственици.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ:

1.Майсторският клас ще се проведе през периода март – май 2023 г., по един модул в месец, в хибриден формат с възможност за присъствено или онлайн участие.

Първи модул: 25 март 2023 г. (събота)

Втори модул: 29 април (събота)

Трети модул: 27 май 2023 г. (събота)

2.Място на провежданеКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА | КООП Хотел София (coophotel.bg)

Адрес: София, 1000, ул.“ Г. С. Раковски“ № 99

3. Час на провеждане: От 10.00 до 16.00 часа всеки модул.

4. Записване и такса за участие в Майсторския клас: Таксата за 1 участник е 390 лв. без ДДС (Сдружението не е`регистрирано по ЗДДС) и е платима до 15.03.2023 г.

10% отстъпка при ранно записване до 28.02.2023 г.

Броят на местата е ограничен до 30 участника.

Таксата включва: Присъствено и  online провеждане на всеки от модулите, две кафе паузи по време на провеждане на съответния модул, учебни материали и удостоверение за  участие в Майсторския клас – 20 академични часа Продължаващо Професионално Развитие (ППР).

Заплаща се по следната банкова сметка:

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в Майсторски клас ТПВ 2023.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com  до 15.03.2023 г., преди началото на първия модул.

При необходимост може да бъде осигурено настаняване в хотел „КООП“ при преференциални условия.

За допълнителна информация и записване:

Тел. ++359 888 63 62 27

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Поканата от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

Свалете Регистрационната карта от ТУК

 

 

Отминало събитие
Брой места 30
 • КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА | КООП Хотел София (coophotel.bg)
 • Г. С. Раковски“ № 99
 • София
 • 1000
 • България

Детайли за събитието

 • 27/05/2023 10:00   -   16:00
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top