УЕБИНАР: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – 19 март 2022 г., 09.30 – 15.30 ч.

Дата на събитието:

19 март, 2022

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”
има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

19 март 2022 г., 09.30 – 15.30 ч., online

 

Цел на семинара: Целта на семинара е да даде представа и практически насоки, за това как работи търговската банка, кои са основните документи и източници на информация, които служат за правилното структуриране на кредита, какви са принципите за взимане на решение за кредитиране. Семинарът дава възможност за основни познания, подпомагащи в процеса по консултиране на търговските дружества и съставяне на икономическата обосновка за кредитиране, както и при договаряне с търговската банка на начина и условията за финансиране.
Всеки един модул е изграден както от теоретични елементи, така и от практически примери и насоки, с цел да бъде достъпен и разбираем, за широк кръг от професионалисти извън банковата индустрия.

Темата на семинара е ориентирана към: оценители, консултанти, мениджъри, финансисти, счетоводители.

ЛЕКТОР – Васил Трифонов
Лекторът има над 20 години опит в банковата система на България, като е заемал, по възходящ професионален път експертни и ръководни позиции, основно в областта на кредитирането на физически и юридически лица, с тясна специализация в сферата на управление на кредитния риск, предимно в международни банкови групи като HVBGroup – Германия, Австрия; OTPGroup – Унгария; AlphaBank – Гърция; BayerischeLandesbank/MKB – Германия, Унгария.
Богат опит при изграждане на системи за оценка на риска и правилата за тяхното приложение е натрупал с работата си в международни консултантски и софтуерни компании като Experian – Великобритания, GDSLink – САЩ, Relational – Гърция.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружението: 40 (четиридесет) лв. Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.
Таксата включва: online провеждане на квалификационното мероприятие, материали и удостоверение за участие – 5 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.
Заплаща се до 16.03.2022 г. по следната банкова сметка:
IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 19.03.2022 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com  не по-късно от 16.03.2022 г.
На регистрираните участници ще бъде изпратен линк на посочения имейл за включване в уебинара. Изписвайте точно и ясно вашият имейл адрес в регистрационната карта.
Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 19.03.2022 г., в 9.15 часа.

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 19 март, 2022 09:00   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top