УЕБИНАР: ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ – 06 ноември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.

Дата на събитието:

6 ноември, 2021

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

УЕБИНАР НА ТЕМА:

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ –

АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ

06 ноември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн

 

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестционни проекти от обществен интерес с привличинето на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. Това идключително се отнася и при реализацията на т.н. “Интегрирани проекти”, които са обект на новия програмен период 2021-2027 и на Плана  за възстановяване и устойчивост. Участниците ще получат знания какъв да бъде подхода при избор на оптимален вариант за финансиране на проект като се съхранят интересите на публичния партньор – държава или община и частния интерес в лицето на частни инвеститори, банки, застрахователни дружества. 

Темата на семинара е ориентирана към: оценители, консултанти, специалисти от държавна администрация и общините, на фирми-инвеститори, инвестиционни фондове и дружества,  в чийто предмет на дейност е дългосрочно инвестиране с партньор публична организация за разлика от капиталовото бюджетиране. 

ЛЕКТОР – д-р Александър Трифонов

Доктор по национална/икономическа сигурност и дипломиран инженер по далекосъобщителна техника. Основател и дългогодишен член и сертифициран консултант по управление (СМС) на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО). Има богат опит в управлението на научно-изследователската дейност на държавно и бизнес ниво. Основните му интереси са насочени към влиянието на новите технологии върху устойчивото развитие. От 2006 година следи, изучава и анализира процеса на участието на частен капитал в обществено-икономическия живот в България и света чрез публично-частното партньорство. Неговите познания и експертиза ползват държавната и общинска администрация, бизнеса и неправителствени организации. Има издадени 4 книги и над 150 публикации. Поддържа свой блог – www.trifonoval.blogspot.com. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.

За членовете на Сдружение „ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“: 40 (четиридесет) лв.

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. Таксата включва: материали и удостоверение за участие в семинара – 6 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.

Заплаща се до 05.11.2021 г. по следната банкова сметка на:

ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в семинар на 06.11.2021 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 12.05.2022 г.

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк на посочения имейл за включване в уебинара. Изписвайте точно и ясно вашият имейл адрес в регистрационната карта.

Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 14.05.2022 г., в 9.15 часа. 

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 6 ноември, 2021 09:00   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top