УЕБИНАР: ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ – 04 декември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.

Дата на събитието:

4 декември, 2021

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки” 

има удоволствието да Ви покани да участвате в 

УЕБИНАР НА ТЕМА: 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – 

АНАЛИЗ, РИСКОВЕ, ФИНАНСИРАНЕ 

04 декември 2021 г.,  09.30 – 16.30 ч.,  онлайн 

Целта на семинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестиционни проекти от обществен интерес с привличането на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен такъв. Това изключително се отнася и при реализацията на т.н. “Интегрирани проекти”, които са обект на новия програмен период 2021-2027 и на Плана  за възстановяване и устойчивост. Участниците ще получат знания какъв да бъде подхода при избор на оптимален вариант за финансиране на проект като се съхранят интересите на публичния партньор – държава или община и частния интерес в лицето на частни инвеститори, банки, застрахователни дружества.  

Темата на семинара е ориентирана към: оценители, консултанти, специалисти от държавна администрация и общините, на фирми-инвеститори, инвестиционни фондове и дружества,  в чийто предмет на дейност е дългосрочно инвестиране с партньор публична организация за разлика от капиталовото бюджетиране.  

ЛЕКТОР – д-р Александър Трифонов 

Доктор по национална/икономическа сигурност и дипломиран инженер по далекосъобщителна техника. Основател и дългогодишен член и сертифициран консултант по управление (СМС) на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО). Има богат опит в управлението на научно-изследователската дейност на държавно и бизнес ниво. Основните му интереси са насочени към влиянието на новите технологии върху устойчивото развитие. От 2006 година следи, изучава и анализира процеса на участието на частен капитал в обществено-икономическия живот в България и света чрез публично-частното партньорство. Неговите познания и експертиза ползват държавната и общинска администрация, бизнеса и неправителствени организации. Има издадени 4 книги и над 150 публикации. Поддържа свой блог – www.trifonoval.blogspot.com.  

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.

За членовете на Сдружение„ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“: 40 (четиридесет) лв. 

Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. Таксата включва: материали и удостоверение за участие в семинара – 6 академични часа Продължаващо Професионално Развитие. 

Заплаща се до 03.12.2021 г. по следната банкова сметка на:

ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ 

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД клон Денкоглу

Основание: участие в семинар на 04.12.2021 г. 

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com  не по-късно от 03.12.2021 г.  

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в уебинара. Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 04.12.2021 г., в 9.15 часа.

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 4 декември, 2021 09:00   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top