ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (IRR – Internal Rate of Return)

Вътрешната норма на възвращаемост (IRR - Internal Rate of Return) е един от най-популярните показатели във финансовия анализ. Широко се прилага за оценка на инвестиционни ... ПРОЧЕТИ

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (IRR – Internal Rate of Return)2021-09-28T01:49:30+03:00

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV – Net Present Value)

Нетната настояща стойност (NPV) – синоними «Чиста настояща стойност» или «Настояща стойност», е показател, широко използван при оценка на проекти и компании, при анализа и ... ПРОЧЕТИ

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV – Net Present Value)2021-09-28T01:48:59+03:00

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top